โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรอิฮสัน สหบูดิง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ