โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
เปิดเผยต่อสาธารณชน ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ :    อ่าน 176 ครั้ง