โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

แจ้งคณะครูทุกชั้นเรียนให้จัดกิจกรรม"การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยาวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี"  ตาม ตารางการใช้มุมส่งเสริมการอ่านที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง กิจกรรมน่าสนใจ หลากหลาย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 250 ครั้ง