โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาครู-การจัดทำแผนฯสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ทวิ-พหุภาษาและวัฒนธรรมพื้นที่เกาะลันตาโดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรม ม.มหิดล
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2563,13:25   อ่าน 8 ครั้ง