โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ภาพกิจกรรม
โครงการครูสอนดี/กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู/การอบรมครูผู้สอนวิทยากรคำนวณ
ครูประภัสสร  เขียวสด  เข้ารับการอบรมการสอนวิทยาการคำนวณ(CODDING) ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 
นางสาวประภัสสร เขียวสด เข้ารับการอบรม
ผู้บริหารร่วมกำกับติดตามสนับสนุนงบประมาณ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2562,18:47   อ่าน 45 ครั้ง