โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ภาพกิจกรรม
งานอนามัยนักเรียน/กิจกรรมการดื่มนม
โรงเรียนจัดทำ PLC มอบหมายภารกิจการดูแลจัดระเบียบการดื่มนมอย่างเป็นระบบ ครูดูแล ระเบียบ มารยาท
องค์ความรู้การดื่มนม การจัดการขยะถุงนม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา P:D:C:A วงจรคุณภาพ
ชั้น ป.1 คุณครูซูฮัยลา ชลธี
ชั้น ป.3 คุณครูนูรซูรอยดา รัตน์กุลเลิศ
ชั้น ป.5 คุณครูประภัสสร เขียวสด
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,11:38   อ่าน 53 ครั้ง