โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยาวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ให้เด็กๆได้เลือกตามที่สนใจเน้นเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
นำเด็กๆมาทำกิจกรรมตามตารางที่กำหนด-ต่อเนื่อง/สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ครูเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน
จัดมุมหนังสือให้สมพระเกียรติใช้หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,17:01   อ่าน 42 ครั้ง