โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ภาพกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดประสบการระดับประฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา  2561 
โดยการร่วมดำเนินการของสถานศึกษากับโรงแรมพิมาลัยฯ สนองพระราชดำริขแงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
ครูผู้สอนเป็นตัวแทนเข้ารับตราพระราชทาน
ครูผู้สอนส่งมอบป้ายพระราชทานให้กับผู้บริหาร/ภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:53   อ่าน 54 ครั้ง