โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ จันทร์บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา